Panoraamröntgen

Selleks, et saada täpne ja õige ülevaade patsendil esinevatest probleemidest on soovitatav enne ravi alustamist juba esmasel visiidil teha patsiendi suust panoraamröntgeni ülesvõte. Sellelt on näha varem juureravitud hambaid ja juureravitud hammaste töö kavliteeti, võimalikke juurealuseid põletikke, tarkusehammaste asendeid, suuremaid auke ning muud ravi alustamiseks vajalikku informatsiooni.